Goed op de hoogte

Goed op de hoogte

We vinden het belangrijk dat er regelmatig contact is tussen de ouders en de school. Het is goed dat de ouders horen hoe hun kind functioneert op school. Andersom vinden wij het ook fijn om op de hoogte te worden gehouden van belangrijke gebeurtenissen thuis, die invloed hebben op het welzijn van uw kind. Immers: opvoeden doen we samen! Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van het kind.

'Communiceren vanuit respect en vertrouwen.
Team, kinderen en ouders versterken elkaar.' 

Alexandra van Lokven (IB-er)

 

Contact met de leerkracht

Informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar houden we in elke groep een informatieavond voor de ouders. De ouders worden uitgenodigd in de groep van hun kind en krijgen van de groepsleerkracht informatie over wat er gedurende het schooljaar zoal aan bod komt tijdens de lessen. Ook kunt u op deze avond nader kennis maken met de leerkracht. 
 
OOG 
Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders van groep 1 t/m 8 uitgenodigd voor een 'Omgekeerd OuderGesprek' met als doel elkaar beter te leren kennen en verwachtingen naar elkaar toe uit te spreken. 
Ook nieuwe ouders van kleuters die beginnen bij ons op school, worden na ongeveer vier weken uitgenodigd voor een 'Omgekeerd OuderGesprek'. 
 
Rapportgesprekken 
Alle kinderen krijgen twee keer per jaar een verslag van de leerkracht, in februari en juni. Hierin worden de vorderingen van de kinderen in diverse vakgebieden aangegeven. Tevens worden de Cito-toetsuitslagen hierin vermeld. Naar aanleiding van dit verslag worden de ouders uitgenodigd om hier tijdens de rapportgesprekken op een middag/avond over te spreken met de leerkracht.
 
Individuele gesprekken
Mocht u gedurende het jaar vragen hebben aan de leerkracht van uw kind(eren) of zich zorgen maken over uw kind(eren), dan bent u uiteraard altijd van harte welkom. U kunt de leerkracht persoonlijk benaderen voor het maken van een afspraak of via de mail. 
 
Klassenouder
Aan het begin van elk schooljaar zal er in elke groep door de leerkracht een ouder gevraagd worden om groepsouder te worden. Deze ouder fungeert, in overleg met de leerkracht, als tussen persoon tussen de groepsleerkracht en de ouders voor het organiseren van bepaalde activiteiten en biedt eventueel hulp bij activiteiten in de groep.


Informatievoorzieningen

Social Schools
 
Wij maken gebruik van Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze.

Jaarkalender
Op de website vindt u jaarlijks een uitgebreide jaarkalender en ons vakantierooster.

Infoblad
Elke maand verschijnt het infoblad voor alle ouders. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de activiteiten die op school plaatsvinden. Ook besteden we  veel aandacht aan de verdere ontwikkeling van de school. 

Website 
Via de website van de school  geven wij een beeld van wie wij zijn en waar wij voor staan.
 
Twitter en Facebook 
Het Vogelnest is actief op Twitter en Facebook.